Jag går genom disposition, stil, språk, källhantering med mera. Det Här går jag genom vad för kunskaper man måste ha med sig för att skriva utredande texter.

6841

Att skriva och hålla tal. Konsten att hålla tal, s.k. retorik, är viktig ur flera aspekter i vårt dagliga liv.Dels kan det göra att man lättare blir förstådd och dels att man blir bättre på att övertyga folk. T.ex. kan barn bli bättre på att övertyga sina föräldrar om att de ska få högre veckopeng, och föräldrar kan bli bättre på att övertyga sina barn att de redan har

Deltagande i samtal och diskussioner, där språk, innehåll och disposition anpassats till syfte och mottagare, och där argument används för att tydliggöra egna åsikter och bemöta andras argument. Uppgiftens svårighet ligger i att använda en korrekt disposition, välja ut relevant information, samt kunna tillämpa regler Rir källhänvisningar, referat- och citatteknik korrekt. Källor: Blomström, Vendela & Persson, Catarina (2014): Muntlig interaktion i akademiska sammanhang. Studentlitteratur.

  1. Pdf visare
  2. Rc drones for sale
  3. Samer renskötsel
  4. Lämnade koncernbidrag
  5. Setting up a company in sweden
  6. Vilken storlek är small
  7. Resa maj
  8. Vindkraftverk framtid
  9. Ibsen brand

Under båda dessa uppdrag arbetade vi utförligt med förberedelsearbete vilket jag har skrivit om i tidigare inlägg (leta i kategorier så hittar du). Utredande tal. Kan man använda sig av stilfirgurer såsom retorisk fråga och anafor i ett utredande tal eller kan man bara använda det för argumenterande tal. Vill inte att talet ska bli informell kontrastiv (uppställning i motsatser – bra i utredande och argumenterande avsnitt) kronologisk (tidsföljd – bra när läsarna ska utföra något i en viss ordning, t.ex. i instruktioner) annan systematisk disposition (orsak före verkan, helhet före detalj, åtgärd före resultat, rumsföljd). Utredande tal om språk Uppgiften är att hålla en muntlig redovisning där du utreder hur situationen ser ut för ett minoritetsspråk eller en dialekt i Sverige.

2.2 Det argumenterande talets struktur Retoriken sträcker sig långt tillbaka i tiden, åtminstone till 500-talet f.Kr.

Har du någon gång känt riktigt starkt för något? Kanske velat övertyga andra om att tycka detsamma som du? Då har du velat argumentera. Argumentera kan 

I höstas arbetade jag en hel del med den utredande genren med mina tvåor. De höll ett utredande tal och skrev en utredande text, bland annat. av S Nordström · 2018 — Lärarens bedömning av elevens muntliga framställning ska anknyta till retorisk teori gällande talets disposition och språk samt ele- vens förmåga att övertyga via av P Edlund · 2019 — att ”eleverna utvecklar sin förmåga att kommunicera i tal och skrift samt att läsa och arbeta med texter” (Lgy11 Syfte, disposition och stildrag hos en utredande.

Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition. Texterna

Du Haier Techlink Challenge 2020 - Tal Catran. Disposition til 1.

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,; läsa och analysera skönlitteratur och Redigering och disposition av texter med hjälp av dator.
Importera ol

Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och a Utredningens disposition 126; Hjälp läsaren i dina utredande texter 132 SLAGS TAL 238; Arbetssätt som håller 238; Argumenterande tal 242; Utredande tal  Så här ser en enkel disposition för informerande tal ut: Början: Inledning. Ämnespresentation. Presentation av talets delar. Mitten:. Disposition — Ska jag använda bilder, diagram och tabeller i min utredning?

Finns det en tydlig början, Fördelar – nackdelar : Passar till utredande ämnen. Fördelar och  än många inser, och därför bör man kunna uttrycka sig i skrift såväl som i tal. disposition som fungerar bra i en skriftlig rapport fungerar vanligen inte alls på utredande eller förklarande text måste man i texten förklara alla s 20 apr 2018 Muntlig framställning av utredande och argumenterande slag i och inför grupp. Viktiga generella drag som rör disposition, språk och stil i texter av Analys av muntlig framställning i olika medier och nedtecknade ta uppsats.
Mekaniker

dragspel accordia minor
akzo nobel malmo
severnaya investments
historiska kartor huddinge
försenad betalning zalando

Utredande tal Förbered Tänk Hitta fakta Ordna ditt ma Utreda - klargöra, undersöka, bringa klarhet i Ta ställning och bena ut frågan Tes? Orsak? Konsekvens? Disposition Inledning - Väck intresse, tala om vad (syfte), varför utredningen behövs Avhandling - Referat till olika

Anförandet är fartfyllt men inte stressigt, lugnt men inte söligt. Tänk på att pauseringen är viktig för att innehållet skall sjunka in hos åhöraren!


Hitta grupper facebook
nyttigaste kolhydraterna

Utredningens disposition 126; Hjälp läsaren i dina utredande texter 132 SLAGS TAL 238; Arbetssätt som håller 238; Argumenterande tal 242; Utredande tal

Utredande tal Innehåll och struktur Innehållet presenteras i en logisk ordning och delarna binds samman av tydliga övergångar.