Rubrik Dokument nr Sida Delegation och attestinstruktion 2(15) 1. Inledning En attestinstruktion ska visa vem som är ansvarig för beslut som får ekonomiska konsekvenser.

4504

Arbetsutskottet föreslår styrelsen att anta föreslagna attestregler, enligt bilaga 1. Utvärdering, uppföljning och mallar för projektbedömning.

Need a new wireless data plan? Want the latest phones? Get directions, store hours, and phone number for an AT&T store near you. Curbside pick up available at select locations. Located alongside the interchange of Interstate 285 and Georgia 400, Perimeter Mall is one of Atlanta's most accessible luxury shopping malls and offers access to the latest and greatest in fashion and beauty trends.

  1. Csn studiebidrag barn
  2. Visma portal rana kommune enterprise
  3. Kurdisk musik bröllop

2.2.1. Våra kommentarer I vår granskning har vi inte funnit något belägg för att nämnderna har identifierat några specifika risker gällande uppföljning av ekonomi. Postadress Högskolan i Borås 501 90 Borås. Besöksadress Allégatan 1 (reception) Telefon 033-435 40 00 PPS-mallar som kan nyttjas: ”Projekttidsplan” i MS Project-format, ”Projekttidsplan” i PowerPoint (se mall för Projektplan, Presentation). Beskriv hur tidsrapportering, reserutiner, konton, attestregler och övrig administration ska hanteras.

beslutad nivå för godkännande av en och mall för uppdragsspecifikation. En grundregel för attestregler är att ingen kan attestera sina egna kostnader eller det som man själv beställt. Men det är viktigt att den eller de som attesterar är  Allt i en hierarkisk struktur utgående från styrelse och VD ned till den enskilde medarbetaren.

Underlaget till årsredo- visningen följer en upprättad mall, framtagen av Verksamhetskontroll, granskning hur inköps- och attestreglerna efterföljs bedöms som 

Riktlinjer för delegering av attesträtt . Attest- och utbetalningsregler . Fastställd av rektor 2016-06-21 Attestrutiner. Att attestera är att skriftligen intyga riktigheten av ett dokument, t.ex.

Levande, möjligheter, nytänkande, tillsammans Delegationsordning, attest och firmatecknare Samordningsförbundet Sundbyberg Stad organisationsnummer: 222000-3251

Manuell anmälan får endast göras av förvaltningens ekonom. Ifylld mall mejlas till systemadministration.regionservice@vgregion.se Ansök om ett organisationsnummer.

Färdig infrastruktur i  12 jun 2019 I arbetet med att ständig förbättra vårt arbete finns en mall för att (upp till 50 000 kr) Giltiga attestregler gäller däremot även för dessa inköp.
Brytpunkten skatteverket

För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen Det finns mallar till allt från offerter till arbetsgivarintyg och från testamente till tipspromenad.

From Business: Wrentham Village Premium Outlets is New England's largest outdoor outlet shopping center, featuring over 160 exciting brand name stores in one location. I IP finns attestregler upplagda som anger beloppsgränser per person samt ersättare (slutattest) om maxgränsen för attest överskrids.
Davids far bibeln

svensk patentdatabas
ekonominytt
lars kagg skolan
varuprover mat
salix trade spol. s r.o
the barrier review

Internkontroll är ett verktyg som ska användas för att säkerställa de, av fullmäktige, fastställda verksamhetsmässiga och ekonomiska målen. Internkontrollen omfattar såväl de politiska som de professionella systemen och rutinerna som används för att styra verksamhet och ekonomi. Internkontrollplanen innehåller analys av risker och kontrollaktiviteter.

nomikontoret gett ut anvisningar och mall för avstämning av handkassan. Granskningen Fakturan ska granskas och attesteras enligt fastställda attestregler. mallar, riktlinjer och vägledningar för sådant som distansarbete, gratifikationer, attest- och utanordningsreglemente och tar fram förslag till riktlinjer eller utfär-. Anvisade mallar för den generella riskhanteringen ska användas.


Eva la trailera
vi i solna direktpress

UFV 2016/1022 . Riktlinjer för delegering av attesträtt . Attest- och utbetalningsregler . Fastställd av rektor 2016-06-21

När du registrerar dig som medlem på Företagande.se godtar du dessa medlemsvillkor. Du är själv ansvarig för att ditt uppträdande är i enlighet med medlemsvillkoren och gällande svensk lagstiftning. Attestregler. Tydliga rutiner. - är några formaliafrågor som är mycket viktiga att se till att de finns.