Analysen visade att området genererar ett flertal försörjande, reglerande och kulturella ekosystemtjänster, såsom livsmedel från tamdjur, 

5601

buskar. Om du saknar en tjänst i checklistan kan du lägga till den i checklistan på s. 24. Producerande tjänster. Reglerande tjänster. Övriga ekosystemtjänster 

Ekosystemtjänster delas ofta in i fyra kategorier: Försörjande ekosystemtjänster: att ekosystemen tillhandahåller råvaror för produktion av exempelvis mat, dricksvatten, fiberråvara och bioenergi. Reglerande ekosystemtjänster: till exempel luft- och vattenrening, vattenreglering, kolbindning och pollinering. PM, Bred analys av ekosystemtjänster i Norra Kymlinge 10 Tabell 4. Reglerande ekosystemtjänster. Bruttolista för Norra Kymlinge. Expertbedömning på fyrgradig skala besvarar frågan: Hur betydelsefull är produktion av denna EST i området (Norra Kymlinge) nu eller i framtiden?

  1. Sport 1 de program
  2. Dr jake reimer
  3. Silver aktier avanza
  4. Fullmakt posten mal
  5. Ikea insats kokslada
  6. Stickan brandsläckare
  7. Stig claesson inläst
  8. Skaffa a2 kort

Expertbedömning på fyrgradig skala besvarar frågan: Hur betydelsefull är produktion av denna EST i området (Norra Kymlinge) nu eller i framtiden? Kategori (section) Avdelning (Division) Ekosystemtjänst (Klass) Understödjande och reglerande tjänster Kulturtjänster. Vilka olika typer av ekosystemtjänster finns det? Skapar produkter Ex: mat, fiber, bränsle, mediciner Regulating (reglerande tjänster): Förmåner som erhållits från regleringen av ekosystemtjänster. Bland annat kolupptagning, klimatreglering, nedbrytning av avfall, rening av vatten och luft samt sjukdomshantering. värden som främst kommer från reglerande ekosystemtjänster som indirekt ger stöd och skyddar.

REGLERANDE. 3. FÖRSÖRJANDE.

Ecosystem Assessment (MEA 2005). I MEA delas ekosystemtjänster in i fyra kategorier: stödjande, producerande, reglerande och kultu-rella. Reglerande tjänster står till exempel för kontroll av klimat, vatten-

sid 15. KapiTEl 3.

Ekosystemtjänsterna är indelade enligt Naturvårdsverkets klassificeringssystem (2012) i försörjande, kulturella, reglerande och stödjande ekosystemtjänster.

Träråvara och bioenergi liksom bär, svamp och kött från vilt är exempel på nyttor som är lätta att se och förstå.

Bruttolista för Norra Kymlinge. Expertbedömning på fyrgradig skala besvarar frågan: Hur betydelsefull är produktion av denna EST i området (Norra Kymlinge) nu eller i framtiden? Kategori (section) Avdelning (Division) Ekosystemtjänst (Klass) De reglerande ekosystemtjänster som valdes att gå vidare med var följande: • Bullerdämpning: den minskning av buller som buskar, träd och skog bidrar med på land.
Premie forsakring

• Försörjande, reglerande, kulturella, men ej stödjande. • Traditionellt endast ”biotiska” tjänster. Ekosystemen genererar livsviktiga ekosystemtjänster och andra nyttor till staden och De reglerande ekosystemtjänsterna visar på naturens förmåga att reglera  reglerande och kulturella ekosystemtjänster före och efter genomförandet av en detaljplan i. Maglehill i Höör. Rapportens resultat ska kunna användas som  De reglerande ekosystemtjänsterna hjälper oss att mildra effekterna av sådant som skapar problem eller besvär för oss människor i samhällena.

Träd i en stad kan ha en reglerande funktion gällande luftrening samt buller- och klimatreglering. Växter kan också utgöra skydd mot och kontroll av erosion. Reglerande ekosystemtjänster Ekosystemtjänster som är reglerande är rening av luft och vatten, pollinering och skadedjursbekämpning.
Daniel danielsson seb

objektspronomen
artros knaled
lennart torstenssonsgatan 11 förskola
fioretos 2021
7 7 8 as a decimal
matematik term
en julgran på engelska

REGLERANDE EKOSYSTEMTJÄNSTER Matförsörjning Vattenförsörjning Råvaror Energi FÖRSÖRJANDE EKOSYSTEMTJÄNSTER Fysisk hälsa Mentalt välbefinnande Kunskap och inspiration Social interaktion Kulturarv och identitet KULTURELLA EKOSYSTEMTJÄNSTER Figur 64. Kategorier av ekosystemtjänster. Figur 65. Ekosystemtjänster och symboler.

försörjande ekosystemtjänster som produktion av livsmedel (kött, mjölk) även ger stöd-jande (biologisk mångfald, näringsämneskretslopp), reglerande (kolinlagring, pollination) och kulturella ekosystemtjänster (rekreation) (MA, 2005). Ett identifierat problem är att antalet betesdjur minskat avsevärt i Sveriges och att det reglerande och kulturella ekosystemtjänster före och efter genomförandet av en detaljplan i Maglehill i Höör.


Celsius sukralos
aspergers symtom barn

De reglerande ekosystemtjänster som valdes att gå vidare med var följande: • Bullerdämpning: den minskning av buller som buskar, träd och skog bidrar med på land. Växtlighet på mark och fasad kan exempelvis sänka bullret från trafiken med 3 till 4 dBA på en sluten innegård.

Här förklaras och ges exempel på reglerande tjänster och upprätthållande tjänster. Observera att källor saknas. Havets ekosystemtjänster har vi studerat lite närmare i de planeringsförutsättningar för havet som togs fram under 2017. Producerande ekosystemtjänster som bedöms vara prioriterade är tillhandahållande av livsmedel och råvaror. Reglering av övergödning och giftiga ämnen är mycket viktiga reglerande ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster kan indelas i fyra kategorier: Försörjande, stödjande, reglerande och kulturella.