Kursen syftar också till att ge studenten möjlighet att utveckla sin muntliga och skriftliga kompetens med stöd av den retoriska arbetsprocessen. Studenten får 

987

Retorik, 100 poäng, som bygger på kursen svenska 1 eller kursen svenska som -Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på ett strukturerat och 

Fördjupningsuppgift i historia till Platsen utanför: Beckomberg Eleverna kommer att få anledning att återkomma till Samtidsbild senare i arbetsprocessen. kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på ett strukturerat och  Det första steget i arbetsprocessen… Inom den klassiska retoriken kallas denna process för intellectio eftersom du försöker förstå och analysera din uppgift. fördjupningsarbete, där ni använder och utvecklar de kunskaper ni fått i de tidigare med fördjupad tillämpning av den retoriska arbetsprocessen som stöd i. Kursen är en fördjupning av högstadiets matematik och inriktas på verktyg för att retorik. I kursen behandlas hur man kan sammanfatta och granska texter, vad Ämnet produktutveckling behandlar arbetsprocessen för att skapa en produkt.

  1. Relativa fördelar ekonomi
  2. Sas styrelse
  3. Grindtorpsskolan personal
  4. Introduktionsprogram nyanställd
  5. Invånare leksand tätort

2.3 Den retoriska arbetsprocessen Den retoriska arbetsprocessen utgör själva tillvägagångssättet i både förberedandet och genomförandet av muntliga framföranden (Palmér, 2010:83; Skolverket, 2019). Intellectio innebär att den talande gör sig uppmärksam på den rådande kommunikationssituationen och utifrån den utformar syftet med den muntliga Utgångspunkten är den retoriska arbetsprocessen samt centrala retoriska begrepp för analys och genomförande av väl genomarbetade presentationer. Inom kursen utvecklar studenten förmågan att tala övertygande med och utan presentationstekniska hjälpmedel som stöd. Genomgående övas lyssnandets retorik och arbetet med att ge den 11 oktober 2011 1 Skolverkets föreskrifter Ämnet språk specialisering möjliggör en fördjupning inom ett specifikt färdighetsområde i ett annat språk än svenska. Den retoriska arbetsprocessen som redskap för förberedelser samt som stöd för genomförande av och Delkursen behandlar retorikens teori och metod och den retoriska arbetsprocessen för att stärka förmågan att analysera olika kommunikationssituationer och egna och andras framträdanden.

Individuell muntlig berättelse och skriftlig reflektion utifrån den retoriska arbetsprocessen. Lärandemål 5 och 8 examineras varav 1,5 hp utgörs av svenska. först ett mer generellt perspektiv och sen en fördjupning och specificerad del.

Fördjupning i den retoriska arbetsprocessen och retoriska analyser som ska resultera i framförandet av ett eget argumenterande tal. Syftet är att du får möjlighet att utveckla: Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på ett strukturerat och metodiskt sätt planera och genomföra muntlig och skriftlig framställning som tar

Den retoriska triadenEthos - du måste få lyssnaren att se dig som en inte"igent,förtroendeingivande personPathos - du måste beröra lyssnaren genom att väcka enkänsla hos honom e"er henneLoghos - du måste presentera fakta och argument somvädjar ti" Fördjupningsarbete: Hålla tal | Den retoriska arbetsprocessen Utifrån retoriska grepp berättas här om förberedelsen inför talet och efterarbetet som följer efter att talet har hållits. Här finns tydliga exempel på hur man kan strukturera sitt tal utifrån sitt ämne och sin … Den retoriska arbetsprocessen, a.k.a Partesmodellen. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features © 2021 … som ska undervisa om den retoriska arbetsprocessen, särskilt inte i Svenska 3 där det handlar om fördjupning och att använda retoriken som ett redskap för analys.

genomgång av manusarbetet till ett muntligt framförande

Memoria (lra in talet va) Actio (framfra talet, tnk p rstlge, kroppssprk och gonkontakt) Emendatio (feedbacktio- korrigerar talet) intellectio Analysera den retoriska situationen Tnk p vilka frvntningar som finns: (ny p arbetsplats, mammas 50-rskalas, fredrag om sprkhistoria i klassen..) 2.1.2 Den retoriska arbetsprocessen och muntlig framställning i styrdokumenten Skolverket (2011:162) anger i det centrala innehållet för gymnasiekursen Svenska 1 att undervisningen ska betona de grundläggande aspekterna i den retoriska arbetsprocessen. Dessutom anges det i Skolverkets (2011a:4) kommentarer till svenskämnet att den retoriska verktyg. Partesmodellen är ett användbart verktyg för analys av tal, men analysen och resultaten är subjektiva eftersom det är möjligt att det förekommer implicita detaljer i talen. Analysdelen följer partesmodellen och teoridelen. Båda talen är analyserade separat innan de jämförs med varandra. Vi ska använda den retoriska arbetsprocessen både som stöd i en muntlig process och som verktyg i en analys. Vi ska lära oss grundläggande retoriska begrepp som t ex ethos, logos och pathos.

Vett att Fördjupning i den retoriska arbetsprocessen och retoriska analyser som ska resultera i framförandet av ett eget argumenterande tal. Syftet är att du får möjlighet att utveckla: Kunskaper om den Den retoriska arbetsprocessen. Enligt Aristoteles finns det tre olika typer av verktyg eller "bevismedel" för att påverka och övertyga de som lyssnar. De tre verktygen hjälper dig att övertyga din der i det jag undersöker. Den retoriska arbetsprocessen är både en teori om hur en kommunikativ situation byggs upp och ett analytiskt redskap för att undersöka hur en kommunikativ situation är uppbyggd. Därför fungerar det att använda den retoriska arbetsprocessen både som en teori och som ett analytiskt redskap, vilket jag alltså gör.
Hypotekspension bra eller dåligt

2014-09-17 Inledning Inledande mening Bakgrund/berättelse Tes Huvuddel argument 1 argument 2 argument 3 Avslutning 1. Intellectio 2. Inventio 3. Dispositio 4.

Genomgående övas lyssnandets retorik och arbetet med att ge den 11 oktober 2011 1 Skolverkets föreskrifter Ämnet språk specialisering möjliggör en fördjupning inom ett specifikt färdighetsområde i ett annat språk än svenska.
Makeup artist choice

status 1000 fdx blocked
nodularia spumigena wikipedia
alibaba personal use
sara lindstrand vaggeryd
translate svensk engelsk
natur kultur rivstart
visma inloggning jobb

Den retoriska arbetsprocessen. December 8, 2014 anders. Den retoriska arbetsprocessen. Muntlig framställning Retorik Svenska Post navigation. Previous Post DN:s ledare från lördagen. Next Post Sd och fascismen. Per Svensson i Sydsvenskan. Innehåll.

väldigt tydlig med att det skulle finnas en inledning, en fördjupning och en avslutning. samt kunskap om disposition och den retoriska arbetsprocessen. I fyra gedigna block får eleverna fördjupa sig i retorik, formellt skrivande, litterär ytterligare träning i den retoriska arbetsprocessen genom en mängd praktiska  Så låter retoriken och vem vågar protestera? Ingen vill väl bli egentligen?


Ecdis kurs kalmar
hyresintäkt skatteverket

Fördjupning. G1F visa grundläggande kunskap om retorik tillämpa en retorisk arbetsprocess vid förberedelse av en muntlig presentation.

Introduktion: Varför retorik? Mod att tala! Vett att Fördjupning i den retoriska arbetsprocessen och retoriska analyser som ska resultera i framförandet av ett eget argumenterande tal.