6 Jaktprov / Tävling Tjeckien. Fredrik och Mattias uppdaterar styrelsen på läget för drevprovet i tjeckien. 7 Inkommna skrivelser. Styrelsen diskuterade inkomna 

7114

Föregående protokoll Protokoll från förra mötet har skickats ut. Vår kurator Maria är här nu varje tisdag och torsdag. Fler cykelställ ska vara på plats nu. Trafiksituationen är just nu bättre på Fridtuna. Rektorerna har varit ute vid några tillfällen och dirigerat trafiken. Förhoppningsvis fortsätter den

Simon, Rosa, Melvin. Genomgång av dagordning. Genomgång av föregående protokoll. 14c Godkännande av föregående protokoll. Styrelsen beslutar.

  1. Hypotekspension bra eller dåligt
  2. Tellusbarn förskola uppsala

Protokoll kommer publiceras på hemsidan efter allas godkännande. Styrelsemedlemmarna har en vecka på sig att komma in med synpunkter. 3. Ekonomi Kvitton för utlägg lämnades till Stig. Beslut om att fika ersätts schablonmässigt med 100kr per protokollet. Föregående protokoll.

§ 3 Ekonomi . Styrelsen beslutar att godkänna Budgetförslag 2021 som är exakt samma budget som 2020 beslutad av medlemmarna på höstmedlemsmöte 2019. Kassören arbetar med bokslut 2020.

Talmannen förklarade sammanträdet öppnat kl. 9.00. 2. Justering av protokollet från föregående sammanträde. Protokollet från föregående sammanträde 

§ 9 Revisionsberättelse . Revisorsberättelse presenterades för årsmötet . Årsmötet beslutade att Besiktningsresultat & protokoll Hur får jag tag på tidigare besiktningsprotokoll?

– PROTOKOLL FS 04/2021 – SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET - FÖRBUNDSSTYRELSEN Sidan 2 av 4 § 45 Fastställande av mötets dagordning Föreslagen dagordning för mötet fastställdes. § 46 Föregående protokoll Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS0221 och FS0321. I FS0221 §24 ”Förtroendevalda 2021” gjordes följande justeringar;

– PROTOKOLL FS 04/2021 – SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET - FÖRBUNDSSTYRELSEN Sidan 2 av 4 § 45 Fastställande av mötets dagordning Föreslagen dagordning för mötet fastställdes. § 46 Föregående protokoll Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS0221 och FS0321. I FS0221 §24 ”Förtroendevalda 2021” gjordes följande justeringar; Jag har ställt frågan till Bostadsrätterna förut, men är inte helt nöjd med svaret. Frågan gäller om det inte är en god idé – om ej lagkrav – att med kallelsen bifoga det föregående protokollet (som vi brukar stämma av/justera över mailen och sedan formellt justera vid nästa möte). • Föregående protokoll Föregående protokoll gås igenom och läggs till handlingarna. • Rapporter; -Folkbildningsforum 2021 Folkbildningsforum blev i år ett digitalt möte med färre deltagare än tidigare år.

Stipendium. 1 FS-PROTOKOLL Nr 6/2016 Datum lördag den 2 juli, 2016 Tid Kl Plats SISU Idrottsutbildarna, Göteborg Närvarande August W Föregående protokoll. Protokollet lästes igenom och lades till handlingarna. 3. Öppna frågor från föregående möte.
Fortryckt

3. Val av justerare av protokoll: Margareta Persson och Tommy Andersson valdes.

(Ledamot  §3 Föregående mötes protokoll. Protokollet godkänns. §4 Inkomna skrivelser. Skrivelse från Arbogabygdens församling angående sopplunch.
Taivas

körförbud epilepsi
pantbanken guld armband
migration agency sweden stockholm
13 gångertabell
mia asplund älvsjö
vårdcentralen västervik stora trädgårdsgatan

Föregående protokoll. Många styrelser föredrar att kortfattat gå igenom förra mötet. 7. Mötets behöriga utlysande. Om någon ledamot har synpunkter 

Föregående protokoll Läggs till handlingarna. (Protokollen kan laddas ner via vattenrådets hemsida.) 5.


Lundell manufacturing
win win ekonomi alla bolag

Justering av protokoll från föregående sammanträde: se protokollet . Approval of the minutes of the previous sitting: see Minutes. more_vert. open_in_new Link to

2019-12-17 Klicka på "Föregående" när du vill gå upp en nivå. En del av de äldre protokollen ligger ute i Word-format. Om du inte har Word på din dator kan du ladda hem en Word-läsare eller använda WordPad på PC eller Preview på Mac. OBS! Protokoll från 1997-2002 ligger ute i HTML-format och den länkning som finns i dokumenten fungerar inte. 2. Föregående protokoll Havererad hårddisk. Hendrik hjälper Marie att rädda ett protokoll.