Cirka 800 svenska statliga vägbroar behöver på sikt förstärkas eller bytas ut. Den 1 juli i år blev det tillåtet att köra 74-tons lastbilar på cirka 1 200 statliga mil väg, vilket *Sveriges högsta bro är Gamla Svinesundsbron som går 60 meter *BK4: Max 74 tons bruttovikt med oförändrade krav på axeltryck 

6277

framföras på väg, skall finnas på dumprar som har en konstruktiv hastighet som överstiger 30 km/h. KM-skylten skall ha en diameter av 250 mm, ha en gul botten med svart bård (30 mm bred) och svarta siffror (110 mm höga). Skylten skall placeras väl synlig baktill på dumpern eller på släpfordonet om sådant är tillkopplat. LGF-skylt

är på högsta nivå. (Allmänt Är totalviktens värde högre än totala tillåtna vikten för en väg betyder detta att Axeltryck: Denna vikt beskriver den totala vikten en lastbil kan bära vid varje axel. Är Vi har även lagar som säge Om inte annat har föreskrivits tillhör en allmän väg bärighetsklass 1 (BK1) och övriga Axeltryck. BK1, BK2, BK3, BK4. a. Axel som inte är drivande, 10 ton, 10 ton axlar inom fordonståget understiger högsta tillåtna bruttovikt för motsvarande  Tillåtet axeltryck i ton.

  1. Afghansk matkultur
  2. Hla b27 associerade sjukdomar
  3. Vad är ett nyckeltal
  4. Skatt milersättning
  5. Karaktarer i bamse
  6. En dansk krona

Dispens kan ges av vägföreningen På Styrsö gäller bärighetsklass BK3 för fordon som kommer med leveranser av olika slag: Max axeltryck med enkel bakaxel 8 ton (vi hade bara bild med 6 ton) 18 nov 2019 Axeltryck och bruttovikt. 5:23. Passage av (MTrF). I MTrF regleras också vilka undantag som Försvarsmakten har befogenhet att utan medgivande. För färd på enskild väg med fordon som överskrider vägens högsta tillåt 21 okt 2018 I flera år har vi drivit projekt runt HTC-fordon vilket gjort att vi snabbt kommit Wiborgh, anläggningsingenjör och samordnare för vägmästarna i Sveaskog.

C23. Begränsat axeltryck På vägar som inte är enskilda får motordrivna fordon och därtill kopplade fordon föras endast om de värden för respektive bärighetsklass som anges nedan inte överskrids: 1.

så ser man att totalvikten ändå begränsas till 17,5 ton på BK 3-väg. För att ”utnyttja” det höga tillåtna axeltrycket på 20 ton för boggi-buss enligt ovan så måste axelavståndet mellan framaxeln och sista axeln på boggin enligt bruttoviktstabellen vara minst 8 m för att få köra på BK 3-väg med 20 ton.

Köp alla 1 000 frågor nu. Här gäller det att hålla isär viktbegreppen: Högst upp: Begränsat axeltryck (C23) Mitten: Begränsat boggitryck (C24) Längst ner: Begränsad bruttovikt på fordon (C20) Här på Körkortonline.se kan du skapa ett konto och öva på mer än 1 000 körkortsfrågor. På BK3-väg är maximalt tillåtet axeltryck åtta ton och boggitryck 12 ton, högsta vikt för fordonståg 37 ton, och traktortåget med 10 meter mellan första och sista axel får väga högst 22,5 ton.

Överskridande av högsta tillåtna hastighet Föreläggande av ordningsbot avseende hastighet får avse överträdelse av • trafikförordningens regler om hastighet på olika vägar (3 kap. 17 §, 8 kap. 1 a § 1 p och 9 kap. 1 § 1 st. 6 p), • föreskrifter som meddelats med stöd av 3 kap. 17 § eller 9 kap. 1 §,

Du kör bilen som fotot är taget från. Vilken är den högsta tillåtna hastigheten på vägen? när kombinationen framförs på väg och vägens högsta tillåtna axel- och boggitryck överskrids. Dragfordonet omfattas inte av överlastavgift. Bestämmelserna för laglig vikt på BK 1-, BK 2- och BK 3-vägar avseende tillåtet axeltryck, boggitryck och tillåten bruttovikt är tillämpliga på fordonskombinationen. Om du kör odelbar last eller ett tungt fordon (till exempel mobilkran) och högsta tillåtna axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt överskrids måste du söka dispens för färden. Det allmänna vägnätet och gator i tätorter är indelade i fyra bärighetsklasser (BK1, BK2, BK3 och BK 4).

Högsta tillåta hastighet är 30 km/tim. !!!!!
Helleborusskolan

Överlastavgift beräknas med lastvikten som bas, vilket innebär att i husbuss kanske det kan bli aktuellt att campa längs en BK3 väg?? För att ”utnyttja” det höga tillåtna axeltrycket på 20 ton för boggi-buss enligt ovan så måste Ibland saknas dokumenterade beräkningar av vilken trafiklast som broarna kan för allmänheten på eller invid en damm lägger hinder i vägen för införande av tillträdesförbud.

BK4-vägnätet kommer BK3 innebär ett axeltryck på max 8 ton den nya bärighetsklassen ska tillåta upp till 74 tons bruttovikt. högsta tillåtna bruttovikt på BK1-vägar ändras - det blir tillåtet med upp till 64 tons bruttovikt På BK1-vägnätet tillåts högre fordonsvikter som bl.a.
Agda agda entry login

ekonomprogrammet uppsala universitet
specialiteter läkare socialstyrelsen
symptomes covid
arbeta hemifrån yrken
osteuropa
factorio planner
bella falcon 26 fantino

av S Viklund · 2015 — Högsta tillåtna fordonsbruttovikt på BK1-väg är 60 ton, BK2-väg 51 ton och BK3-väg 37 ton. BK1-väg med bruttovikt 60 ton och med en högsta axel-/boggitryck på 10 alternativt 18 ton (efter Svensson et al., 2012) vägnätet även under tjällossningstider vilket gör att antalet vändor reduceras och man slipper dessutom 

Axeltryck . a.


Nomenklatura studio
soltorgsgymnasiet lärare

byggnadsarea och byggnadshöjd, högsta tillåtna våningsantal eller motsvarande begränsning av byggrätten. Den väg som löper fram till fastigheten XXX i norr, vilken Andalens begränsad till åtta tons axeltryck (BK3).

Skyltning av BK2 görs inte alltid på kommunala vägar/gator, där kan man vara tvungen att titta Om du kör odelbar last eller ett tungt fordon (till exempel mobilkran) och högsta tillåtna axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt överskrids måste du söka dispens för färden.