KKV:s beslut kan sökas på basis av t.ex. diarienummer eller sökord. Dokumenten finns endast på finska, därför måste du byta till vår finskspråkiga webbplats.

1655

KKV:s beslut kan sökas på basis av t.ex. diarienummer eller sökord. Dokumenten finns endast på finska, därför måste du byta till vår finskspråkiga webbplats.

O & obris . 1595 pag . 434 . Rifsdags Beslut .

  1. Arbetslöshet orsaker
  2. Vad betyder burskap
  3. Tellusbarn förskola

Spelinspektionens beslut om beviljade licenser, indragna licenser, varningar, anmärkningar, sanktioner, beslut om förbud och avskrivna ärenden. Se hela listan på boverket.se Beslut i frågor om bidrag från Brottsofferfonden kan inte överklagas. När beslutet är offentligt får ni ett skriftligt besked om er ansökan har beviljats medel eller inte. Beskedet skickas till huvudsökande. 2021-04-09 Tekniska nämnden - aktuella beslut 8 april 2021. Tekniska nämndens extrainsatta möte den 8 april behandlade bland annat flera Lundaförslag, utvärdering av loppisen på Södra Esplanaden, förslag om att utreda fler möjliga platser för odlingsverksamhet samt ett planerat erfarenhetsutbyte med Århus kring spårväg. När vi har inspekterat en verksamhet fattar vi ett beslut.

af Sockne - Stämmo - Beslut föranstalta bör , utdrag af Protocollet , när sådant äskas  Beslut om forskningsfinansiering. Här anslås områdesnämndens beslut om forskningsfinansiering, med det senaste beslutet först. Om du inte är nöjd med ett beslut som kommunen har tagit kan du överklaga beslutet.

EU fattar främst sina beslut enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet (tidigare ”medbeslutandeförfarandet”). Det betyder att det folkvalda 

Beslut  Publikgränsen ändras till max åtta personer i Gävleborgs län från och med den 24 november. Det blir följden av ett beslut från Länsstyrelsen  Skriv till den myndighet som fattat beslutet. Tala om vilket beslut du överklagar och vilken ändring du vill ha.

Ett beslut från länsstyrelsen i första instans ska ha delgivits och inte ha överklagats till nästa prövningsinstans (MMD) för att det ska vinna laga kraft efter att de tre veckorna har gått. MMD:s beslut kan också överklagas på samma sätt, men för att få frågan prövad i MÖD krävs prövningstillstånd.

Fullmäktige väljs av invånarna vart fjärde år.

Ändring i FPA:s beslut söks enligt anvisningarna i beslutet.
Hur långt är ett tal på 5 minuter

Åren 1981 – 1997 gavs JK-beslut ut i bokform. En del av dessa beslut finns numera också tillgängliga i vissa juridiska rättsdatabaser. Beslut i frågor om bidrag från Brottsofferfonden kan inte överklagas. När beslutet är offentligt får ni ett skriftligt besked om er ansökan har beviljats medel eller inte. Beskedet skickas till huvudsökande.

Vem har rätt att överklaga? Förvaltningsbesvär Om du  Beslut som drabbat individ, politiska beslut, offentliga handlingar.
Boozt aktie kurs

clyde space share price
svensk bokstavering militär
serena williams husband
intervju dåliga egenskaper
när får man börja ta ut pension
tolvstegsprogrammet na
uppsagning egen begaran

Beslut som Justitiekanslern bedömer vara av allmänt intresse (fr.o.m. år 2008) finns tillgängliga här. Åren 1981 – 1997 gavs JK-beslut ut i bokform. En del av 

En del av dessa beslut finns numera också tillgängliga i vissa juridiska rättsdatabaser. Socialstyrelsens beslut. BESLUT Riksdagens ombudsmän Box 16327 103 26 Stockholm Besök: Västra Trädgårdsgatan 4 www.jo.se E-post: justitieombudsmannen@jo.se Telefon: 08-786 40 00 Texttelefon: 08-786 61 15 Fax: 08-21 65 58 Justitieombudsmannen Lilian Wiklund Dnr 2694-2012 Datum 2013-01-23 Senaste beslut. Här kan du ladda ned och läsa Skolinspektionens senaste beslut inom regelbunden tillsyn, riktad tillsyn och kvalitetsgranskning.


Abiotisk faktor definisjon
13 gångertabell

Beslut 10 mars 2021

Syftet med detta dokument är att ge dig de verktyg som behövs i arbetet med enhetliga och rättssäkra beslut. Bättre att fatta fel beslut än att inte fatta beslut alls, var ett av 80- och 90-talens stridsrop. De två organisationerna anser att det bästa hade varit ett centralt beslut för hela landet, men när det inte går att få måste länsstyrelsen fatta beslut om skyddsjakt.