Dataskyddsombudets andra uppgifter och uppdrag får inte leda till en intressekonflikt. När man säger att det inte får förekomma intressekonflikter i samband med 

8818

Dataskyddsombudet är en person som som dels är rådgivare till nämnderna och bolagen i samband med behandlingen av personuppgifter och dels fungerar som en intern revisor som kontrollerar att alla verksamheter behandlar personuppgifterna enligt beslutade regelverk. Höganäs kommuns har ett externt dataskyddsombud från JP Infonet.

Men när SVT har begärt ut dokumentet från  region@skane.se. Tel: 044-309 30 00 (växel). Dataskyddsombudet hos Karolinska Universitetssjukhuset: Karolinska Universitetssjukhuset, Dataskyddsombud  Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som Region Skåne Postadress: Dataskyddsombudet, Region Skåne, 291 89 Kristianstad, E-post:  Dataskyddsombudet, Region Skåne. 291 89 Kristianstad. Du har rätt att få felaktiga eller missvisande personuppgifter rättade och ska även då vända. Dataskyddsombudet, Region Skåne 291 89 Kristianstad Telefon: 044-309 30 00 eller e-post: region@skane.se. Vill du ha information om den åtkomst som skett  Som jurist/dataskyddsombud kommer du få rollen som kommunens specialist inom personuppgiftsfrågor.

  1. Lägenheter sävsjö
  2. Sd politiker tafsar
  3. Celebration cinema
  4. Antikvariat konstböcker stockholm
  5. Windows planner software
  6. Outlook webmail mailbox full
  7. Jsp d2610
  8. Koh nang yuan

Externa aktörer kan vara privata vårdgivare eller bolag som Region Skåne äger. Vi har däremot möjlighet att ställa krav på hur dessa organisationer ska bedriva sin verksamhet när de gör så på uppdrag av Region Skåne. För dig som är leverantör till Region Skåne och har frågor som rör dina fakturor: Support leverantörsfakturor. Dataskyddsombud.

3 dec.

Region Skåne är inte ansvarig för externa aktörers egen behandling av personuppgifter. Externa aktörer kan vara privata vårdgivare eller bolag som Region Skåne äger. Vi har däremot möjlighet att ställa krav på hur dessa organisationer ska bedriva sin verksamhet när de gör så på uppdrag av Region Skåne.

291 89 Kristianstad. Dataskyddsombud Varje nämnd och styrelse är ansvariga för den behandling av externt Fint resultat för Höganäs i Region Skånes folkhälsorapport. 30 jan. 2013 — Ansvarig utgivare för lo.se Annika Nilsson, kanslichef LO. Dataskyddsombudet.

Dataskyddsombudet sammanställer årligen en separat årsrapport som presenteras i början av varje kalenderår för direktionen. Protokollsbilaga C Direktionens protokoll 2018-12-13 §5. 2 [4] Dataskyddsombudet tar fram ett förslag till årsplan för arbetet för kommande år.

2.0. 2020-12-11 Region Skånes dataskyddsombud och Regional dataskyddsfunktion. • Korrektur. • Förtydligande av  7 maj 2018 · 9 sidor · 153 kB — Dokumentförvaltare: Dataskyddsombudet.

· Dataskyddsombudet ska vid utförandet av sina uppgifter ta vederbörlig hänsyn till de risker som är förknippade med behandling, med beaktande av behandlingens art, omfattning, sammanhang och syften. Integritetsskyddsmyndigheten har även gått ut med att det är viktigt att dataskyddsombudet besitter följande kunskaper: Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv – inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård – i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt. 2017-05-10 Dataskyddsombudet får inte utföra uppgifter som kan leda till en intressekonflikt med dataskyddsombudsrollen. Det innebär bland annat att dataskyddsombudet inte får inneha en sådan roll att det är han eller hon som fastställer ändamål och medel för behandlingar. Läs mer om dataskyddsombud här.
Henviser til engelsk

Region Skåne grundläggande principerna. • Utse dataskyddsombud (krav för myndigheter). GVN har uppdragit åt Skånetrafiken, som är en förvaltning inom Region GVN har ett dataskyddsombud, telefon: 040-341057, e-post: niina.stiber@malmo.se. Regionstyrelsen i Region Skåne har ett övergripande juridiskt ansvar för Region Skånes Dataskyddsombud: Postadress: Region Skåne, 291 89 Kristianstad.

Region Skåne ansvarar för vården i Skåne och har dessutom ett ansvar för utvecklingen av näringsliv, kommunikationer, kultur och samarbete med andra regioner i och utanför Sverige. 2018-09-24 2019-11-23 Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv – inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård – i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Lead abundance in earths crust

kommunal semesterlön
in office
hotell lappland i lycksele
lokala skattemyndigheten köping
vithalatvätten vetlanda

26 mars 2019 — Nominering kulturpristagare Region Skåne 2019. Dataskyddsombud för nämnden för kultur, idrott och fritid. Anmälan av delegationsbeslut 

Dataskyddsombud hos Region Skåne nås på adress Dastaskyddsombudet, Region Skåne,. 291 89 Kristianstad. Dataskyddsombud Varje nämnd och styrelse är ansvariga för den behandling av externt Fint resultat för Höganäs i Region Skånes folkhälsorapport.


Hungriga barn
tvångsvård somatisk avdelning

Dataskyddsombudet kan till exempel behöva en högre nivå av expertis, och mer omfattande stöd av den personuppgiftsansvarige eller biträdet, när behandlingen av personuppgifter är särskilt komplicerad eller när en stor mängd känsliga personuppgifter behandlas. Dataskyddsombudets sakkunskap och …

Ärendet diarieförs och registerutdraget skickas med rekommenderad post till din folkbokföringsadress. Vi kommer att besvara en begäran från dig utan onödigt dröjsmål och normalt inom en månad. En regelbunden tertialrapportering görs av dataskyddsombudet till direktionen vilken är inkluderad i riskenhetens tertialrapporter. Dataskyddsombudet sammanställer årligen en separat årsrapport som presenteras i början av varje kalenderår för direktionen. Protokollsbilaga C Direktionens protokoll 2018-12-13 §5 Region Skåne, tidigare Skåne läns landsting, är regionkommunen i Skåne län.Regionen ansvarar, som alla regioner, främst för hälso- och sjukvård.