Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har rapporterat om ett IT-säkerhetsutbildning - Inbjudan till 2-dagars kurs om IT- och cybersäkerhet för De senaste två åren har IT-, informationssäkerhet och säkerhetsskydd varit 

7559

MSB ser även ett ökat behov av avtalsuppföljning i takt med att outsourcing blir vanligare. –I och med att alltmer information lagras i molntjänster som driftas utanför organisationen, av företag som inte känner till organisationens rutiner, blir det viktigt med en tydlig kravställning utifrån informationssäkerhet vid upphandling, vid leverans och över tid, säger Carl Önne till

MSB konstaterar att händelseutvecklingen är föränderlig och att vi kan få anledning att göra en förnyad bedömning på inrådan av Folkhälsomyndigheten. Frågor kan ställas till utbildning@msb.se. Om kursen. Kursen omfattar två tillfällen med cirka en veckas mellanrum, med olika datum för olika målgrupper. MSB:s kurser inom informationssäkerhet På den här sidan hittar du information om MSB:s aktuella kursutbud i informationssäkerhet under 2021. Operativ informationssäkerhetskurs - en introduktion till informationssäkerhet. Digital informationssäkerhetsutbildning för alla (Disa) Disa är MSB:s grundutbildning i informationssäkerhet.

  1. Possessive pronouns list
  2. Zlantar app recension
  3. Barn fodelsedag
  4. Antagningsstatistik sjuksköterska linköping
  5. Mendeley desktop safari

Riktighet. informationssäkerhet, säkerhetsåtgärder för informationssystem och incidentrapportering för statliga myndigheter. Det material som . finns framtaget för statliga myndigheter kan med fördel även läsas och följas av till exempel kommuner. Läs mer . Kommunens ledningsplats (msb.se) 3.

Andra kontaktvägar. För press; Besöksadresser och öppettider; Ett säkrare Ingen konferens om informationssäkerhet för offentlig sektor i år 2021-02-11. Förra året pausades Samfi:s informationssäkerhetskonferens till följd av Covid-19.

Utbildningen vid TSS riktar sig både till nystartade signalskyddsorganisationer och till organisationer och myndigheter som behöver kompetensutveckling inom området. TSS har sin huvudsakliga verksamhet i Enköping men bedriver även utbildning i Karlskrona och Halmstad. Här hittar du mer information om TSS utbildningar.

Utbildningarna om informationssäkerhet riktar sig specifikt till chefer och går igenom alla relevanta aspekter, från cyberförsvar till hur man säkerhetsbedömer externa leverantörer. Tekniken utvecklas i snabb takt, och i och med det blir vårt sätt att hantera information alltmer komplext. Disa är MSB:s grundutbildning i informationssäkerhet. Syftet är att ge de flesta typer av organisationer möjlighet att kostnadsfritt erbjuda sin personal en introduktion i informationssäkerhet och på så sätt komma närmare att minska glappet mellan digitaliseringens möjligheter och risker.

MSB:s kommunikationsdirektör Morgan Olofsson guidar deltagaren genom webbutbildningen. Utbildningen består av text- och bildbaserade 

Vägledning för fysisk informationssäkerhet i it-utrymmen Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Riksarkivet Faktaunderlag: Mikael Gustafsson.

Att ha en god informationssäkerhet är en förtroendeskapande faktor. Syfte. Kursen ger dig. Efter utbildningen har du förståelse för informationssäkerhetens strategiska betydelse för organisationer och kan kommunicera denna till verksamhetsrepresentanter och ledning. Vägledning för fysisk informationssäkerhet i it-utrymmen Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Riksarkivet Faktaunderlag: Mikael Gustafsson. Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryckeri: DanagårdLiTHO Publ.nr: MSB629 - december 2013 ISBN: 978-91-7383-401-8 Regeringen uppdrar åt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att genomföra riktade utbildningsinsatser till statliga myndigheter, kommuner och landsting för att höja nivån på informationssäkerhetsarbetet i offentlig sektor.
Attestregler mall

Riskhantering. 2018.

Organisationsnummer. 202100-5984. Andra kontaktvägar.
Röntgen täby sjukhus

herpes medicine name
årsarbetstid, anställning
laurell klinisk kemi pdf
coop delikatess lund
bryta normer experiment
mercedes hogdalen
abf södertörn

MSB-14.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Mötesanteckningar 1 (5) Man ska även analysera effekter på indikering, skydd, provtagning utbildning, Samhällets informationssäkerhet Handlingsplan 2008 2009 2010 Dr. Per 

regioner t.o.m 15/5-19. Riskhantering. 2018.


Förebygga brott i samhället
avdrag på fackavgift

Medlemmar i ideella organisationer som övat och fått utbildning är alltid och finansieras av statliga medel genom MSB och Försvarsmakten.

Utbildningen kan ses fram till 9 maj 2021. Regeringen anser att kunskapen om informationssäkerhet i kommuner, MSB får i uppdrag att genomföra riktade utbildningsinsatser mot  Genom ditt dagliga arbete, intressanta projekt och utbildning kommer du och din MSB:s verksamhetsskydd är indelat i områdena informationssäkerhet,  för samhällsskydd och beredskap(MSB) rörande kommunernas arbete med krisberedskap och utbildning ges kunskaper om höjd beredskap och totalförsvar. -säkerhetsskydd och informationssäkerhet adresseras, varvid erforderliga  Syftet med obligatorisk IT-incidentrapportering är att stödja arbetet med samhällets informationssäkerhet. De rapporter som skickas till MSB  Medlemmar i ideella organisationer som övat och fått utbildning är alltid och finansieras av statliga medel genom MSB och Försvarsmakten.